studenthalsan@kau.se
SE
Kundlogin
UNDER SOMMAREN HAR VI BEGRÄNSADE ÖPPETTIDER OCH HAR HELT STÄNGT V.28-31.

Välkommen att boka tid hos oss på Studenthälsan!
Vi erbjuder stöd till alla som är inskrivna på ett program eller fristående kurs på Karlstads Universitet eller Musikhögskolan i Ingesund oavsett om du studerar på campus eller på distans. Du kan träffa oss på plats eller via zoom.

Vi vill också tipsa om sidan:

https://studenthalsa.se

Där finns det många bra råd och tips för ett hållbart studieliv.

Welcome to book an appointment with us at Student Health Services!
We offer support to everyone who is enrolled in a program or independent course at Karlstad University or the Academy of Music in Ingesund, regardless of whether you study on campus or remotely. You can meet us on site or via Zoom.

We also want to recommend the page https://studenthalsa.se where there is a lot of good advice and tips for a sustainable student life.

Välj service

Steg 1

Föreläsningsserie för att hantera stress

Här kan du boka in dig på våra föreläsningar, workshops och kurser. Alla går på tisdagar med start 15.15. Du kan anmäla dig på enstaka pass eller gå hela serien. På nästa sida kan du välja vilket eller vilka av passen du vill delta i och klicka dig vidare till sista sidan. Observera att du måste göra en ny anmälan för varje pass.
OM DU VILL DELTA VIA ZOOM KAN DU SKRIVA DET I MEDDELANDET NÄR DU ANMÄLER DIG. LÄNKEN ÄR:
https://kau-se.zoom.us/j/66641162166

Friluftsdagen

Varje höst ordnar vi en friluftsdag med kortare vandring och brasa. Välkomna att delta! I år vandrar vi den 4 oktober mellan 10-14. Mer information kommer närmare vandringen. Välkomna!

Individuellt stöd

Här kan du boka individuellt stöd hos våra kuratorer eller specialpedagog

A och O om stress

 

Dag: Tisdag 17/9
Tid: 15:15-16:30
Plats: 3C 304 (zoom)

I den här workshopen går vi igenom hur stress påverkar våra prestationer, hur vi känner igen våra stressymtom, vad som skapar stress och hur vi kan egenvårda oss för att minska symtom.
Föreläsning blandas med att deltagare får göra egna reflektioner.

Med Mira Fielding, kurator


Time Management

 

Dag: Tisdag 24/9
Tid: 15:15-16:30
Plats: 3C 304 (zoom)

För mycket att göra och ständig brist på tid är en vanlig orsak till stressymtom. Under det här passet lär vi oss mer om tid, och hur vi kan använda tid klokt för att minska stress. Vi tittar på olika tidshanteringsverktyg, hur vi sätter upp mål och hur vi kan lära oss att prioritera.

Med Mira Fielding, kurator, Studenthälsan

Perfektionism

 

Dag: Tisdag 1/10
Tid: 15:15-16:30
Plats: 3C 304 (zoom)

Att vara perfektionist är vanligt och det är ofta en viktig egenskap om vi ska bli riktigt bra på något. Men det finns en baksida, och det är att perfektionism kan skapa prestationsångest. Om vi har orimligt höga krav på allt vi gör i studierna kan det ge både tidsbrist och stressymtom. Under den här workshopen tittar vi närmare på vad perfektionism är och hur vi kan hantera både ohjälpsam och hjälpsam perfektionism.

Med Mira Fielding, kurator, Studenthälsan

Prokrastinering

 

Dag: Tisdag 8/10
Tid: 15:15-16:30
Plats: 3C 304 (zoom)

Det finns många olika orsaker till att börja skjuta upp viktiga deadlines. När det beteendet börjar skapa problem i livet kan det vara dags att ta tag i det. Under den här föreläsningen tittar vi närmare på begreppet prokrastinering och verktyg för att minska uppskjutandebeteenden.

Med Eva Ohlin, kurator, Studenthälsan

Att studera med NPF

 

Dag: Tisdag 15/10
Tid: 15:15-16:30
Plats: 3C 304 (zoom)

I det här passet djupdyker vi i hur det är att studera med npf-svårigheter, dvs ha en diagnos eller symtom av adhd (add) eller autism. Vad är utmaningarna? Vad är styrkorna? Hur kan man hitta balans?
Passet är för dig som har en diagnos eller för dig som tror att du kan ha svårigheter inom npf men saknar diagnos.

Med Öyvind Alster, specialpedagog, Studenthälsan

Självkänsla

 

Dag: Tisdag 22/10
Tid: 15:15-16:30
Plats: 3C 304 (zoom)

Att ha låg självkänsla kan visa sig på många sätt. Självtvivel, orimligt höga krav, självkritik, prestationsångest, impostersyndrom, rädslor att göra fel eller att inte duga, mm. I studier kan låg självkänsla göra så att man underpresterar eller börjar skjuta upp saker. Eller att ständiga tankar om att inte räcka till. Låg självkänsla är en vanlig källa till ohälsosam stress. I den här serien ska vi titta närmare på självkänsla som begrepp, och förstå varför så många av oss tvivlar på oss själva.

Med Mira Fielding, kurator, Studenthälsan.

KBT och självkänsla

 

Dag: Tisdag 29/10
Tid: 15:15-16:30
Plats: 3C 304 (zoom)

Hur kan man stärka sin självkänsla med hjälp av principer från kognitiv beteende terapi? Genom att bli medveten om, och aktivt ändra ohjälpsamma tankemönster, kan vi minska självtvivel och självkritik. Genom att göra små beteendeförändringar i vardagen kan vi öka tilliten till förmågor och få oss att våga utvecklas. Under den här workshopen gör vi en supersnabbkurs om kognitiva beteendeterapins grundstenar.

CFT och självkänsla

 

Dag: Tisdag 5/11
Tid: 15:15-16:30
Plats: 3C 304 (zoom)

Självkritik, dvs att vara onödigt hård mot sig själv är en vanlig källa till psykisk ohälsa och stressymtom. CFT (Compassion focused therapy) lär oss att självmedkänsla minskar självkritik och därmed också inre stress. Under den här workshopen går vi igenom grundprinciper från CFT och provar på hur självmedkänsla känns.

Våga Tala

 

Kurstart: 12/11 (3 måndagar i rad)
Tid: 15:15-16:30
Plats: 3C 304

Att prata inför andra kan vara en situation som väcker stress eller ångest. Samtidigt är det ett moment som krävs i studier och på många jobb. Det går att träna bort talängslan och i vår kurs kan du under trygga former träna och få redskap i hur man blir bättre på att prata inför folk.

Kursen är på tre gånger och du förväntas delta i alla tre gångerna.

Med Maria Stodne Lidén, kurator, Studenthälsan

Vad är känslor?

 

Dag: Tisdag 3/12
Tid: 15:15-16:30
Plats: 3C 304 (zoom)

Under det här passet går vi igenom vad känslor är, varför vi har dem och varför det är så svårt med känslor.
Vi går igenom våra grundkänslor och ökar vår förståelse för varför känslor är viktigt.
Att förstå känslor och bli mer känslomedveten är viktiga grundstenar i personlig kännedom och allt relationsarbete. Kursen passar både de som känner för mycket, för lite eller bara är nyfikna.

Med Mira Fielding, kurator

Hur hanterar man jobbiga känslor?

 

Dag: Tisdag 10/12
Tid: 15:15-16:30
Plats: 3C 304 (zoom)

Alla känslor är viktiga och ger oss information, men ibland blir det för mycket på en gång. Under det här passet går vi igenom hur vi kan reglera känslor. Dvs när vi ibland känner för lite eller för mycket och behöver hitta en balans. Vi tittar också på hur vi hanterar känslor på ett hälsosamt sätt.

Med Mira Fielding, kurator, Studenthälsan

Stödsamtal hos kurator/councelor

 
0

Stödsamtal hos kurator på Ingesunds Musikhögskola

 
0

Individuell handledning med specialpedagog (SENCo)

 
0

Guidad stresshantering-Mind Body Centering

 
0

Välj medarbetare

Steg

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: